Presentación do dominio.gal

A presentación en sociedade do dominio.gal vista polos informativos de V Televisión.