O CITIC

Reportaxe sobre algúns dos proxectos desenvolvidos no CITIC durante 2014.