Vitae recunca co seu curso sobre uso eficaz dos datos para a toma das mellores decisións

Vitae Consultores quere que sexamos profesionais TIC con amplitude de coñecementos, e que ademais esteamos en disposición de aplicar eses coñecementos a cada intre ou en cada reto no que vexamos mergullados. Por certo que moitos destes desafíos aos que nos imos ver abocados, máis tarde ou máis cedo, Ver a nova completa

: Novas