En novembro teremos un novo xogo de Bubble Bobble

Bubble Bobble é un xogo que en 1986 chegou a salóns recreativos, e que pronto adaptouse a moitas outras plataformas e incluso contou cunha chea de secuelas (entre as que figuran os xogos de Rainbow Island), series paralelas (Puzzle Bobble pertence a outro xénero, pero conta cos mesmos protagonistas) Ver a nova completa

: Videoxogos