«Tentamos dar ao alumno un coñecemento de base non perecedoiro» – Alberto Basalo, formador asociado a Vitae

O que é aplicábel en arquitectura e construción, en materia de boas prácticas, tamén é aplicábel en proxectos de aplicacións informáticas. Ou sexa, que cómpre poñer todo da nosa parte por impulsar proxectos limpos, sinxelos, ben artellados e doados de comprender e manter. Vitae Consultores centra parte dos seus Ver a nova completa

: Novas